Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny Funduszu Górnośląskiego. Wspólnie realizujemy projekt Wsparcie rozwojowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w województwie śląskim.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co można uzyskać wsparcie? 
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać? 
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi, w odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

Jaki  procent dofinansowania? 
– 80% dla mikroprzedsiębiorstw,
– 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%,
– 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%.

Co to jest usługa rozwojowa?
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych:
– usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
– usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?
Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

—————————
Informacje związane z realizacją projektu można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie:
– pomożemy wybrać usługę w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl),
– wypełnić wniosek,
– jeśli zajdzie taka potrzeba, gotową dokumentację wyślemy do siedziby operatora.

Zainteresowane osoby zapraszamy do:
– kontaktu osobistego →Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
– mailowego → biuro@cop.zory.pl
– telefonicznego → tel. 884 313 176
Punkt Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych jest czynny:
– w trakcie naboru: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
– poza naborem: poniedziałek-czwartek, godz.9.00-14.00, piątek godz.9.00-13.00

Aktualne terminy naborów można sprawdzić na: www.bur.fgsa.pl/nabor/

 

—————————————————
Biuro projektu i Główny Punkt Obsługi Klienta:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

Ogólne informacje dotyczące projektu
– sprawy związane z naborem, wypełnianie i składanie formularzy zgłoszeniowych:
tel. 518 945 692
mail: bur@oddzial.fgsa.pl

Etap po podpisaniu umowy wsparcia
– realizacja usług, zmiany terminów, rozliczenia, płatności:
tel. 573 112 108
monitoringbur@oddzial.fgsa.pl 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj