Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 27 maja. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Miasta.
5. „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020″ wraz z rekomendacjami do planowania budżetu na rok następny.
6. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach z realizacji zadań za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Żory na lata 2017 -2020.
8. Rozpatrzenie spraw:
8.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok.
8.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2035.
8.3. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021″ (IV etap-2021r.).
8.4. Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
8.5. Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Żory na lata 2021-2024,
8.6. Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żorach.
8.7. Uchylenia uchwał Rady Miasta Żory.
8.8. Ustanowienia nowego przebiegu osi ulicy Pawła Lokaja.
8.9. Nadania odcinkom ulic nazw Ametystowa i Adama Józefa Rostka.
8.10. Nadania odcinkom ulic nazw Łęgowa i Jęczmienna.
8.11. Nadania odcinkowi ulicy nazwy Józefa Wyrobka.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
10. interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję Rady Miasta do pobrania.

Źródło: UM Żory

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj