Obsługa informatyczna Twojej firmy i domu

10 procent żorzan to Ukraińcy wg ZUS

3
Według danych ZUS za sierpień 2019, w Żorach mieszka 5,762 tys. obywateli Ukrainy, co stanowi prawie 10% żorzan  (58, 640 tys. – 2018 r) ....